Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

AbbaPater
9733 8378 500
Reposted frompaulodaido paulodaido viahugostiglitz hugostiglitz
AbbaPater
W Znamirowicach, nad brzegiem Jeziora Rożnowskiego wznosi się wyjątkowa konstrukcja. To Most Jana Stacha, największa tego typu kamienna budowla na świecie wzniesiona siłami jednego tylko człowieka.
To największy kamienny most zbudowany przez jednego człowieka bez użycia ciężkiego sprzętu. Masywna konstrukcja z piaskowca, wzniesiona w latach 1968-1971, ma 13 m wysokości, 7,5 m szerokości i 20 m długości. Łączy zbocza głębokiego na 10 m jaru, dnem którego płynie strumień wpadający do Jeziora Rożnowskiego.
Budowniczym mostu był Jan Stach, rolnik gospodarzący wraz z żoną Heleną i dwoma synami w przysiółku Zapaść. Sytuacja rodziny skomplikowała się, gdy wraz z budową zapory na Dunajcu w latach 60. XX wieku, wody rozrastającego się zalewu zaczęły pochłaniać okoliczne pola i drogi, odcinając od świata również gospodarstwo Stachów, którzy zmuszeni byli korzystać od tej pory z drogi prowadzącej przez grunty sąsiadów.

Niestety, jak to często bywa, sąsiedzka życzliwość bywa kapryśna i pewnego dnia, po kłótni, sąsiedzi zablokowali przejazd panu Janowi wiozącemu swoje plony na targ do Nowego Sącza. Ten uniósł się honorem i początkowo przeprawiał się przez jezioro łodzią. W końcu, w roku 1968 postanowił zbudować most nad głębokim jarem górskiego strumienia, który miał go uniezależnić od kaprysów sąsiadów.
Reposted fromppiotrus ppiotrus viacattolico cattolico
AbbaPater
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZircon Zircon
AbbaPater
Reposted fromzelbekon zelbekon viaZircon Zircon
AbbaPater
AbbaPater
9244 5520 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaNaitlisz Naitlisz
AbbaPater
9188 2f42
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasoadysta soadysta
AbbaPater
9501 2eae 500
Reposted fromhrafn hrafn viaverdantforce verdantforce

January 17 2020

AbbaPater
9672 2b13 500
Reposted frommpj01 mpj01 viahugostiglitz hugostiglitz
AbbaPater
Reposted fromLeguanien Leguanien viatowser towser
8186 613c 500

hauntedbystorytelling:

by Normen Gadiel

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaFlowialiusz Flowialiusz
AbbaPater
7463 1675 500
Reposted fromsosna sosna viaMilkyJoe MilkyJoe
AbbaPater
Reposted frommangoe mangoe viackisback ckisback
AbbaPater
5328 f0de 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaBabson Babson
AbbaPater
8561 7c4c 500
Reposted fromzciach zciach
AbbaPater
Reposted fromzelbekon zelbekon
AbbaPater
7061 e0d3
Reposted fromteijakool teijakool viackisback ckisback
AbbaPater
4456 0866 500
Reposted frompunisher punisher viacattolico cattolico
AbbaPater
Reposted fromzelbekon zelbekon viaNaitlisz Naitlisz

January 16 2020

AbbaPater
3612 908c 500
Reposted fromSerat Serat viaKrzychulec Krzychulec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl